Elektronicznie sterowany system natryskujący.

Obróbka krawędzi do końcowej jakości.”

BIURO TECHNICZNO HANDLOWE “UNITECH” JAN PIÓRKOWSKI

1. System natryskujący środek antyadhezyjny na przednią i tylną krawędź

 • Zapobiega przywieraniu resztek kleju w narożnikach podczas klejenia poprzecznego

Środek Antyadhezyjny LP113/03® jest nanoszony na narożnik już przyklejonego podłużnie obrzeża, aby zapobiec przyklejaniu się wypływających resztek kleju w narożnikach, podczas klejenia poprzecznego.

Zdjęcie pokazuje dyszę precyzyjną wykorzystywaną w natryskiwaniu środka antyadhezyjnego LP113/03® na tylną krawędź poruszającą się w kierunku posuwu.

2/3. System natryskujący środek antyadhezyjny

 • Zapobiega przywieraniu kleju do obrabianego elementu

Środek antyadhezyjny LPZ/II® za pomocą elektronicznie sterowanego systemu natryskiwania jest nanoszony na górną i dolną krawędź obrabianych przedmiotów, zapobiegając przy tym przywieraniu kleju do przedmiotu obrabianego.

Już przy zastosowaniu bardzo cienkiej warstwy środka antyadhezyjnego LPZ/II® w obszarze krawędzi (zużycie na dyszę poniżej 1 litra na 5000 mb) gwarantuje doskonały wynik. Elektronicznie sterowany system rozpylania środka antyadhezyjnego wymaga jedynie podłączenia sprężonego powietrza o ciśnieniu 3 bar i zasilania 230/24 V. Nasze specjalne środki antyadhezyjne są dostosowane do wszystkich dostępnych w handlu klejów.

4. System natryskujący środek antyadhezyjny w celu nawilżania taśm obrzeża

 • Zapobiega zarysowaniu
 • Film ochronny chroni obrzeże przed odklejeniem

W miejscu rozpylania środka antystatyczno – chłodzącego możliwe jest zastosowanie dodatkowej dyszy. Służy ona do nakładania środka antyadhezyjnego NFLY®  na powierzchnię obrzeża.

W rezultacie można uniknąć uszkodzenia delikatnego materiału obrzeża (akryl / aluminium) spowodowanego przez but ślizgowy. Ponadto zapobiega to odrywaniu folii ochronnej na krawędziach taśmy.

4/5. System natryskujący środek antyadhezyjny na wałek dociskowy

 • Pozostałości kleju nie przywierają do rolek

Za pomocą precyzyjnej dyszy na rolkę dociskową nakładany jest środek antyadhezyjny NFLY®. Dzięki czemu po czasie rozpylania, wynoszącym około 3 sekund, zapobiega się przywieraniu kleju do rolek dociskowych. Ponadto specjalny środek antyadhezyjny pobierany jest z krawędzi i przenoszony na rolki dociskowe lub/i buty ślizgowe, jednocześnie chłodząc i usuwając pozostałości kleju. .

Wynik: znacznie lepsza jakość. Rolki dociskowe kontaktowe i buty ślizgowe nie wymagają już dodatkowego czyszczenia.

Proces Post-/Softformingu:

Środek antyadhezyjny NFLY® jest natryskiwany bezpośrednio na warstwę wierzchnią przed butami ślizgowymi zmniejszając tarcie, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko powstawania uszkodzeń i zbrudzeń taśmy. W ten sposób zapobiega się przywieraniu do nich i do obrabianego przedmiotu resztek wyciskanego kleju

6/7. System natryskujący antystatyczny środek chłodzący

 • Rozładowuje naładowanie elektrostatyczne krawędzi
 • Schładza spoinę klejową i powoduje twardnienie kleju

Podczas procesu frezowania krawędzi, obrzeże materiału i przylegająca do niego górna i dolna powierzchnia przedmiotu obrabianego zostaje naładowania elektrostatyczne. Wyfrezowane wióry przylegają do naelektryzowanych powierzchni, co negatywnie wpływa na działanie rolek dociskowych i uniemożliwia precyzyjne wykończenie ostrzami zgarniającymi lub wiertłami frezującymi.

Zaleca się stosowanie systemu natryskującego środek LP289/99®, aby schłodzić spoinę klejową i rozładować napięcie antystatyczne obrabianego obrzeża materiału . Stanowi on idealny dodatek do systemu rozpylania środka antyadhezyjnego zamontowanego na wlocie do maszyny i systemu rozpylania środka czyszczącego zamontowanego na końcu maszyny. System można zamontować za ostatnią rolką dociskową, przed przecinarkami lub przed stacjami frezowania promieniowego.

Środek antystatyczno-chłodzący LP289 / 99® za pomocą naszych systemów natryskowych jest nanoszony bezpośrednio na spoinę klejową i na obrzeże. W rezultacie tego powierzchnia łączenia kleju jest utwardzona. Odkładanie się kleju na narzędziach i elementach maszyny jest znacznie zmniejszone, dzięki czemu klej nie przenosi się na obrzeża materiału (niezastąpione przy PUR). Ponadto materiał obrzeża zostaje rozładowywany statycznie. Rolki i detale pozostają wolne od wiórów.

8. System natryskujący środek czyszczący

 • Usuwa pozostałości środka oddzielającego i pozostałości kleju
 • Schładza oklejaną krawędź i spoinę klejową

System ten służy do natryskiwania środka czyszczącego LP163 / 93® na górną i dolną powierzchnię krawędzi płyty, a także na samą krawędź, następnie zaleca się polerowanie materiału. Dzięki temu systemowi zostaje usunięty wcześniej nałożony środek antyadhezyjny  i resztki luźnego kleju.

Promień krawędzi jest polerowany na mokro specjalnym środkiem czyszczącym LP163 / 93®. Generowanie ciepła podczas wykonywanych prac jest znacznie zmniejszone przez zastosowanie cieczy. Dzięki czemu ogrzewanie materiału termoplastycznego jest znacznie zmniejszone i zapobiega się rozmazywania kleju wydobywającego się ze złączeń. Ponadto resztki kleju nie przywierają do tarcz polerskich. W rezultacie daje to absolutnie czystą krawędź elementu.

Przy obecnie zainstalowanych narzędziach do zdjęcia kleju (Flat scraping) z płozami precyzyjne dysze są umieszczone bezpośrednio przed płaskim skrobakiem. Zapobiega to przyleganiu resztek kleju do zgarniaczy i płoz.

Ten wynik można uzyskać tylko wtedy, gdy tarcze polerskie są używane bez oscylacji i przy niewielkim nacisku. Tarcza polerska musi być używana z nachyleniem w stosunku do przedmiotu obrabianego 3 °, 10 ° nachylonym do podpory i z bocznym zwisem 5 mm do krawędzi przedmiotu obrabianego. Kierunek obrotów powinien przebiegać synchronicznie, aby zmniejszyć wytwarzanie ciepła. Zużycie środka czyszczącego LP163 / 93® na dyszę: poniżej 1 litra na 5000 metrów bieżących. Elektronicznie sterowany system rozpylania środka czyszczącego wymaga podłączenia sprężonego powietrza o ciśnieniu 3 bar i gniazda 230/24 V.

System natryskujący środek antyadhezyjny (aplikacja przez rolkę)

 • W szczególnych przypadkach (np. maszyny bez obróbki formatów) używa się urządzenia rolkowego do nanoszenia środka antyadhezyjnego

W przypadku specjalnych wymagań (np. maszyny bez formatowania) urządzenie do nakładania środka antyadhezyjnego rolką może działać jeszcze  przed podajnikiem krawędzi maszyny.

Rolka do aplikacji środka antyadhezyjnego jest spryskana specjalnym środkiem antyadhezyjnym RIEPE® za pomocą precyzyjnej dyszy. Następnie rolka nanosi środek antyadhezyjny dokładnie na obszar krawędzi przedmiotu obrabianego. Dzięki precyzyjnej aplikacji środka, nie utrudnia on procesu wiązania a powstające resztki kleju nie przylegają do przedmiotu obrabianego.

System natryskujący do nawilżania forniru

 • Rozwiązanie problemów związanych z licowaniem profili (maszyny do licowania i oklejania obrzeży).

Ten elektroniczny system nawilżania rozpyla mieszankę powietrza i wody na pasy forniru za pomocą precyzyjnych dysz. Rozpylana mgiełka nawilża pasy forniru bezpośrednio przed montażem, dzięki czemu fornir jest elastyczny i nie pęka w krytycznych punktach.

W przypadku większych powierzchni można podłączyć kilka dysz. Przeznaczony do maszyn licujących i oklejających obrzeża.

BIURO TECHNICZNO HANDLOWE “UNITECH” JAN PIÓRKOWSKI